بوتکمپ های پیش رو

بوتکمپ های برگزار شده

بوتکمپ تخصصی مدافع فوتبال

بوتکمپ تخصصی هافبک فوتبال

بوتکمپ تخصصی مهاجمین فوتبال

بوتکمپ تخصصی دروازه بانی فوتبال

کمپ استعدادیابی تابستانه فوتبال سایدا

سومین اردوی استعدادیابی ورزشی کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی

برگزاری اردوی استعدادیابی ورزشی ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان زیر 22 سال

طرح پایش و استعداد یابی ورزشی با حضور مربی سرشناس پرتغالی