توضیحات بوتکمپ

سایدا با همکاری پروکمپ 90 برگزار کرد:

طرح پایش و استعداد یابی ورزشی با حضور مربی سرشناس پرتغالی

در طرح پایش و استعداد یابی ورزشی که با حضور یکی از مربیان سرشناس پرتغالی در تهران و به همت مجموعه  سایدا با همکاری شرکت پروکمپ پرتغال برگزار شد، دو نفر از شرکت کنندگان برای طی مراحل آموزشی در خارج از کشور بورسیه شدند.

به گزارش روابط عمومی گروه سایدا، در این اردوی ورزشی که با هدف استعداد یابی نوجوانان در رده سنی 12 الی 15 سال انجام گرفت، 30 نفر از نوجوانان علاقه مند به همراه یکی از مربیان سرشناس پرتغالی با نام میگوئل آگوستیک حضور یافتند.

گفتنیست این اردوی استعدادیابی، طی سه جلسه و از تاریخ یکم لغایت پنجم اسفندماه 1401 برگزار شد. آشنایی با توانمندی های شرکت کنندگان و همچنین آشنایی شرکت کنندگان با متدهای روز اروپا، از جمله اهم موضوعاتی بود که طی این اردوی سه روزه مورد توجه اجرا کنندگان، مربیان و شرکت کنندگان قرار گرفت.

شایان ذکر است که در پایان این اردو که با حضور سرمربی با تجربه پرتغالی برگزار شد، دو نفر از شرکت کنندگان که به لحاظ توانمندی های فنی، در جایگاه بهتری نسبت به سایر شرکت کنندگان قرار داشتند، موفق به اخذ بورسیه برای شرکت در بوتکمپ های تمرینات خارج از کشور شدند.

ادامه تمرینات نفرات شرکت کننده نیز زیر نظر مربیان با تجربه ایرانی و مطابق با متدهای روز اروپا، صورت پذیرفته است.

مربیان بوتکمپ

میگوئل لوپز

طرح پایش و استعداد یابی ورزشی با حضور مربی سرشناس پرتغالی

برنامه طرح پایش و استعداد یابی ورزشی ویژه نوجوانان
زمان اجرا موضوع ظرفیت رده سنی نام مربی
28 لغایت 28  اردیبهشت ماه استعداد یابی 35 نفر 8-15 سال میگوئل لوپز (از کشور پرتغال)

فرآیند بوتکمپ

تشکیل پرونده ورزشی

تست پزشکی و هوش ورزشی زیر نظر کلینیک تخصصی فیفا

ثبت نام

شروع بوتکمپ آموزشی با حضور مربیان اروپایی (7 جلسه)

تشکیل پروفایل تخصصی ورزشی و صدور گواهینامه

معرفی نفرات برتر به ایجنت رسمی فیفا جهت ترانسفر