توضیحات بوتکمپ

نام بوتکمپ : کمپ استعدادیابی تابستانه فوتبال سایدا

این تابستان با تابستان های قبلی فرق میکنه! اگر فکر می‌کنی استعداد فوتبال داری و رویای ستاره شدن رو داری، خوب جایی هستی.

 فقط کافیه بوتکمپ استعدادیابی تابستانه سایدا رو شرکت کنی تا زیر نظر بهترین مربی های ایرانی و اروپایی قرار بگیری.

تمرین و رشد کنی  و از همه مهمتر نظر کارشناسی در مورد پستی که میتونی موفق بشی رو دریافت کنی و مسیر خودت رو بسازی، این فرصت رو از دست نده و برای درخشیدن ثبت نام کن!

سرفصل بوتکمپ

سرفصل آموزشی بر اساس متد و استاندارد یوفا برگزار میگردد.
انتظار ما این است در پایان دوره هنرجو قابلیت اجرای فوتبال مالکانه را داشته باشد.

جزئیات بوتکمپ

نفرات برتر این دوره می توانند در مرحله دوم که در یکی از کشورهای اروپایی برگزار می شود نیز حضور پیدا کنند.

هدف از برگزاری بوتكمپ‌های سایدا:

نتايج و دستاوردهای شرکت در بوتکمپ‌های سایدا:

گواهینامه

برای آگاهی از شرایط ثبت نام  تماس بگیرید. 

کمپ استعدادیابی تابستانه فوتبال سایدا

فرآیند بوتکمپ

تشکیل پرونده ورزشی

تست پزشکی و هوش ورزشی (ورزشگاه آزادی)

ثبت نام حضوری

شروع پیش بوتکمپ (۳ جلسه)

شروع بوتکمپ آموزشی با حضور مربیان اروپایی (۱۰ جلسه)

استعدادیابی

حضور نفرات برتر در مرحله نهایی استعدادیابی کشوری

حضور در کمپ بعدی در یکی از کشورهای اروپایی

صدور گواهینامه بین‌المللی